Mobilní domy SUPER ARKTIK ® se vyrábějí podle celoevropské technické normy EN 1647+A1 pro OBYTNÁ VOZIDLA NA VOLNÝ ČAS, kterou v roce 2004 schválil Evropský výbor pro normalizaci se sídlem v Bruselu (CEN - Comité Européen de Normalisation). Členy CEN jsou všechny členské státy EU, ale také Norsko, Island, Švýcarsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Členové CEN jsou povinni plnit vnitřní předpisy CEN a udělit evropské normě EN 1647+A1 bez jakýchkoli změn postavení národní normy.
 
V Čechách má evropská norma EN 1647+A1 postavení české technické normy a je přijata jako ČSN EN 1647+A1.Tato norma má 9 normativních příloh, které se zabývají aspekty bydlení v obytných vozidlech pro volný čas. Přesný název normy je "Obytná vozidla pro volný čas. Karavanové mobilní domovy. Požadavky na obytný prostor z hlediska zdraví a bezpečnosti." Podle této normy se vyrábějí tři výrobky:
  • Karavanové mobilní domovy: zde spadají mobilní domy SUPER ARKTIK ®
  • Motorové karavany
  • Karavany
I když se kterýkoli z těchto tří výrobků připojí na inženýrské sítě, umístí na betonové kostky či pilíře, odmontují se z výrobku kola a podobně, nezmění se na stavbu, stále zůstane VOZIDLEM. A jelikož jde o VOZIDLO, stavební úřad není věcně příslušný rozhodovat o tom, kde se parkují VOZIDLA.
 
Státní úřady musí jednat pouze v rámci platné legislativy. Celoevropská norma EN 1647+A1 je platná bez výjimky na celém území České republiky a dává právní jistotu zákazníkovi, že si kupuje VOZIDLO.
 
Naše mobilní domy SUPER ARKTIK® mají navíc platný CE certifikát. Značka CE označuje výrobky, které vyhovují právním předpisům EU a mohou se volně prodávat na evropském trhu. Označení CE znamená, že mobilní dům SUPER ARKTIK ® je vyroben v souladu se všemi právními předpisy, normami a požadavky, které jsou na výrobek kladeny. 
Certifikát CE garantuje, že mobilní dům SUPER ARKTIK ® se může prodávat v celém evropském hospodářském prostoru, tzn. ve 27 zemích EU, ale také Norsku, Islandu, Lichtenštejsku, Švýcarsku, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a Turecku.

Uvažujete o mobilním domě? Vyberte si z naší nabídky certifikovaných celoročních mobilních domů SUPER ARKTIK® ORIGINAL, WOOD, FAMILY, MODERN, OFFICE či HOTEL, které jsou vyráběny v souladu platnou českou a celoevropskou legislativou.
Pole s hvězdičkou * jsou povinná.

Přidat komentář

Přehled komentářů

    Napište první komentář!