Mobilní domy SUPER ARKTIK ® jsou vyráběny z kvalitních materiálů včetně oken s výbornou těsností. Proto je vhodné zajistit v domě stálou výměnu vzduchu. To je možné dvěma způsoby: pravidelným větráním nebo řízeným větráním. Řízené větrání pomocí rekuperace zvyšuje kvalitu vnitřního prostředí, šetří energii díky zpětnému získávání tepla a zabraňuje vzniku nadměrné vlhkosti v domě.

JAK FUNGJE LOKÁLNÍ REKUPERACE?
1) Větrací jednotka: Lokální rekuperační jednotka je instalována přímo ve stěně místnosti. Její součástí je ventilátor, výměník tepla a filtry.
2) Přívod a odvod vzduchu: Jednotka nasává čerstvý venkovní vzduch a odvádí znečištěný vnitřní vzduch ven.
3) Výmeník tepla: Výměník tepla umožňuje, aby teplo z odváděného vnitřního vzduchu bylo přeneseno na přiváděný čerstvý vzduch. Tento proces minimalizuje tepelné ztráty, protože čerstvý vzduch se v zimě předehřívá a v létě ochlazuje předtím, než vstoupí do místnosti.
4) Filtry: Vzduch prochází přes filtry, které odstraňují prach, pyl a jiné nečistoty. Tím se zajišťuje čistota přiváděného vzduchu.


Jak funguje rekuperace v zimě? V zimních měsících se teplo z odváděného teplého vzduchu využívá k ohřevu přicházejícího studeného vzduchu, čímž se snižují energetické náklady na vytápění.
Jak funguje rekuperace v létě:? V létě se teplo z venkovního teplého vzduchu přenáší na odváděný vnitřní vzduch. Tím se venkovní teplý vzduch před vstupem do místnosti ochlazuje, čímž se snižuje zátěž na klimatizační systém.

VÝHODY LOKÁLNÍ REKUPERACE.
1) Energetická úspora: Díky rekuperaci tepla dochází ke snížení tepelných ztrát o 80 až 90%, což vede k nižším nákladům na provoz mobilního domu.
2) Zlepšení kvality vnitřního vzduchu: Pravidelná výměna vzduchu zajišťuje čerstvý a čistý vzduch s optimální vlhkostí v interiéru, což přispívá k lepšímu zdraví a pohodlí obyvatel.
3) Tichý provoz: Moderní lokální rekuperační jednotky jsou navrženy tak, aby pracovaly tiše, což minimalizuje rušení obyvatel.